Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Waar u vroeger alleen door een rechter een straf opgelegd kon krijgen, kan nu de officier van justitie ook en straf opleggen. Deze straf wordt vervat in een strafbeschikking.

Strafbeschikking in de wet

De strafbeschikking is de artikelen 257a e.v. Sv. In lid 1 bij dit artikel valt te lezen:

"De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardige"

Straffen bij strafbeschikking

In het kader van de strafbeschikking kunnen de volgende straffen, maatregelen en aanwijzingen worden opgelegd:

  • een taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uren;
  • een geldboete;
  • onttrekking aan het verkeer;
  • de verplichting tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer;
  • ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste zes maanden.

Strafbeschikking en OM-zitting

In sommige gevallen kan de officier van justitie niet zomaar een strafbeschikking opleggen, maar moet hij de verdachte daarover eerst horen. Dat horen gebeurt in het kader van een OM-zitting. Dit is zo bepaald in artikel 257c lid 1 Sv.:

"Een strafbeschikking houdende een taakstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, dan wel een aanwijzing het gedrag van de verdachte betreffend, wordt slechts uitgevaardigd indien de verdachte door de officier van justitie is gehoord en daarbij heeft verklaard bereid te zijn de straf te voldoen dan wel zich aan de aanwijzing te houden. De verdachte wordt uiterlijk bij de aanvang van het horen gewezen op de mogelijkheid om toevoeging van een raadsman te verzoeken."

Ook voor het opleggen van een geldboete en/of een schadevergoedingsverplichting van in totaal meer dan € 2.000,00 moet er een OM-zitting plaatsvinden, waarbij overigens ook een advocaat verplicht is.

> Meer informatie straffen en OM-zitting

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden