OM-zitting

Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de officier van justitie. In plaats van dat u bij een rechter verschijnt, moet u nu bij de officier van justitie verschijnen. De officier van justitie zal tijdens de OM-zitting de strafzaak met u bespreken en u kunt tijdens de OM-zitting ook verweren voeren. Aan het einde van de OM-zitting krijgt u een straf opgelegd, in de vorm van een strafbeschikking. De straf wordt  geregistreerd op uw justitiële documentatie (voorheen uw strafblad). Met de acceptatie van de strafbeschikking staat uw schuld vast. 

OM-zitting: zitting zonder rechter

Een OM-zitting is daardoor een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de zaak. Zonder tussenkomst van de rechter krijgt u een straf opgelegd. Voor de een is dit prettig, voor de ander is dit bezwarend en juist nadelig. Het verschilt per persoon en per zaak. In de meeste gevallen is het wel verstandig om u in ieder geval tijdens de OM-zitting te laten bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die voldoende tegenwicht kan bieden aan de officier van justitie.

Voordelen OM-zitting

Een OM-zitting is, zoals hiervoor aangegeven, voor de een prettige manier om van de strafzaak af te komen, maar voor de ander kan een OM-zitting ook bezwarend en nadelig zijn. De voordelen van de OM-zitting zijn:

  • U krijgt direct een straf te horen
  • U hebt nog enige onderhandelingsruimte met de officier van justitie (belangrijke rol hier voor de advocaat!)
  • De maximale werkstraf is 180 uren
  • De maximale duur van een ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 6 maanden

Nadelen OM-zitting

Er kleven ook een groot aantal nadelen aan een OM-zitting. Wij zullen de belangrijkste nadelen noemen:]

  • Er vindt geen rechterlijke toetsing plaats; u bent volkomen overgeleverd aan de officier van justitie (de tegenpartij!!).
  • Een officier van justitie zal niet snel terugkomen op zijn eigen beslissing om te vervolgen. De kans dat u dus een straf gaat krijgen van de officier van justitie is erg groot.
  • De officier van justitie kan geen voorwaardelijke straf opleggen. U krijgt dus altijd een onvoorwaardelijke straf, hetgeen in sommige gevallen nadeliger kan uitpakken.
  • Als u het niet eens bent met de strafbeschikking van de officier van justitie, moet u zelf actie ondernemen door binnen 14 dagen in verzet te gaan
  • Wanneer u het niet eens wordt over de op te leggen straf, zult u later alsnog bij de rechter moeten verschijnen. U hebt dan twee zittingen gehad.
  • Het zijn meestal kortdurende zittingen (± 15 minuten). U hebt hierdoor minder tijd om goed uw verhaal te doen en goed verweer te voeren.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden