Inhoud strafbeschikking

Een strafbeschikking is altijd schriftelijk en moet aan bepaalde, in de wet vermelde, eisen voldoen om geldig te zijn. Deze eisen zijn opgenomen in artikel 257a lid 4 Sv.

Personalia van de verdachte

De strafbeschikking dient de personalia van de verdachte te bevatten. Het gaat dan om de voornamen, achternaam, geboortedatum en adresgegevens van de verdachte.

Opgave van het feit

De strafbeschikking dient een opgave te bevatten het feit dan wel een omschrijving van de gedraging ter zake waarvan de strafbeschikking wordt uitgevaardigd, alsmede de tijd waarop en de plaats waar deze gedraging werd verricht;

Strafbare feit dat deze gedraging oplevert

Naast de omschrijving van het feit, dient ook te worden vermeld welke gedraging dit strafbare feit oplevert. Dit wordt ook wel de kwalificatie van het feit genoemd.

De opgelegde straffen, maatregelen en aanwijzingen

De strafbeschikking dient voorts de straffen, maatregelen en aanwijzingen te bevatten die de officier van justitie heeft opgelegd

De dag waarop zij is uitgevaardigd

De strafbeschikking vermeldt verder de datum waarop deze is uitgevaardigd. Dat is vaak ook de datum waarop de strafbeschikking aan de verdachte is uitgebreikt, maar dat is altijd het geval

Wijze verzet

Een strafbeschikking dient ook te vermelden op welke wijze de verdachte verzet kan instellen tegen de strafbeschikking. Verzet kan binnen 14 dagen worden ingesteld. Het adres waar het verzetschrift moet worden ingediend dient op de strafbeschikking te staan.

Wijze van tenuitvoerlegging

Tot slot bevat de strafbeschikking de wijze van tenuitvoerlegging, Wanneer bijvoorbeeld is afgesproken dat de geldboete in termijnen mag worden betaald, staat dit ook vermeld in de strafbeschikking.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden