Niet-ontvankelijkheid OM na dagvaarding na onjuist uitgereikte strafbeschikking

Geplaatst op: 05 juni 2016

Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen de zaak tegen de verdachte bij strafbschikking af te doen. De uitreiking dan wel toezending van het afschrift van de strafbeschikking heeft echter niet volgens de geldende voorschriften plaatsgevonden, waardoor de verdachte niet op de hoogte is gebracht van de strafbeschikking. Als gevolg daarvan heeft de verdachte geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om ófwel de in de strafbeschikking genoemde boete te voldoen ófwel verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Desalniettemin heeft het OM wel besloten om de verdachte te vervolgen. Het Hof acht het dagvaarden van de verdachte in de gegeven omstandigheden strijdig met het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging (ook wel het verbod van willekeur genoemd). Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte (Gerechtshof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5617)

Lees meer >


Na gijzeling ivm strafbeschikking moet OvJ gevangenisstraf vorderen

Geplaatst op: 24 januari 2016

Wanneer de verdachte niet voldoet om een in het kader van een strafbeschikking opgelegde geldboete te betalen, zal het CJIB de zaak overdragen aan het OM om gijzeling toe te passen. Wanneer ook deze gijzeling niet leidt tot de (volledige) betaling van de geldboete, moet de officier van justitie de verdachte alsnog dagvaarden om voor de politierechter te verschijnen. De rechter zal dan bij de straftoemeting rekening houden met de gijzeling en een gevangenisstraf gelijk aan de duur van de gijzeling opleggen. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6216.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden