Verzet tegen strafbeschikking

Wanneer  u het niet eens bent met een opgelegde strafbeschikking, kunt u verzet tegen de strafbeschikking instellen.

Termijn verzet tegen strafbeschikking

De termijn voor het instellen van verzet tegen de strafbeschikking is 14 dagen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de strafbeschikking aan u is uitgereikt of wanneer u op een andere wijze kennisneemt van de strafbeschikking, bijv. wanneer u bericht ontvangt van het CJIB over de te betalen geldboete.

> Meer informatie termijn verzet tegen strafbeschikking

Wijze instellen verzet tegen strafbeschikking

U stelt het verzet in via een verzetschrift. Op zich is een verzetschrift vormvrij. U kunt gewoon een brief sturen, maar vaak is het beter om een echt formeel verzetschrift te gebruiken. U kunt ook een van nze voorbeeld verzetschriften gebruiken

> Voorbeeld verzetschrift

TIP: u hoeft het verzetschrift niet uitvoerig te motiveren. Hoe minder u over de feiten en omstandigheden u vermeldt, hoe beter, zeker wanneer u nog niet beschikt over het volledige procesdossier. U hoeft in het verzetschrift enkel te melden dat u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en heel beknopt geeft u aan waarom u het niet eens bent.
Voorbeeld: "Ik ben het niet eens met de opgelegde strafbeschikking. Ik heb niets gestolen."

U verstuurt het verzetschrift naar het adres dat in de strafbeschikking staat vermeld. Wij adviseren u om het verzetschrift per aangetekende post te versturen. Verstuurt u het verzetschrift per gewone post, dan dient u twee dagen na verzending te bellen het het arrondissementsparket om na te gaan of uw verzetschrift aldaar goed is ontvangen.

U dient te allen tijde een ontvangstbevestiging te ontvangen van het verzetschrift, Bewaar deze goed, nu wij uit ervaring weten dat het geregeld misgaat in de communicatie tussen het parket en het CJIB.

Advocaat voor verzet tegen strafbeschikking

Regelmatig krijgen wij de vraag of het nodig is om een advocaat in te schakelen om verzet tegen een strafbeschikking in te stellen. Ons antwoord daarop is standaard dat dit per client verschilt. De ene client is beter in staat om zich schriftelijk goed te verwoorden en de juiste verweren te voeren dan de ander. Voor onze advocaten kost het opstellen van een verzetschrift niet veel tijd, terwijl u dan wel de zekerheid hebt dat het goed gebeurd. Het kost u ongeveer € 100,00, en in sommige gevallen kunnen we ook al een toevoeging aanvragen voor pro deo rechtsbijstand. 

> Meer informatie verzet tegen strafbeschkking door advocaat

Na het verzet

Na het indienen van het verzetschrift, zal de officier van justitie de zaak bij de rechter aanbrengen. Na enkele maanden ontvangt u een oproeping voor de zitting bij de rechter. Tijdens de zitting bij de rechter hebt u nog alle mogelijkheden om uitgebreid verweer te voeren tegen de beschuldiging. Dan beschikt u waarschijnlijk ook over het volledige proces-verbaal, dat uw advocaat voor u kan opvragen. Samen met uw advocaat kunt u de verdediging dan voorbereiden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden