Veelgestelde vragen OM-zitting

De OM-zitting is een nieuwe wijze van afdoening van het strafrecht. Omdat de OM-zitting nieuw en nog best onbekend is, krijgen wij regelmatig vragen over wat de OM-zitting nu precies inhoudt, wat u kunt verwachten, hoe de zitting verloopt en welke straffen opgelegd kunnen worden. Wij zullen voor u de meest gestelde vragen over de OM-zitting op een rijtje zetten.

Wat is een OM-zitting?

Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de officier van justitie. In plaats van dat u bij een rechter verschijnt, moet u nu bij de officier van justitie verschijnen. De officier van justitie zal tijdens de OM-zitting de strafzaak met u bespreken en u kunt tijdens de OM-zitting ook verweren voeren. Aan het einde van de OM-zitting krijgt u een straf opgelegd, in de vorm van een strafbeschikking.

> Meer informatie over de OM-zitting

Ben ik verplicht om te verschijnen bij een OM-zitting?

Nee, een OM-zitting is net als een zitting bij de rechter niet verplicht. Als u niet bij de OM-zitting wilt verschijnen, hoeft u niet te gaan. U moet er ester dan wel rekening mee houden dat u later nog een dagvaarding zult ontvangen om bij de rechter te verschijnen. En dat is ook meteen een van de nadelen van het niet verschijnen bij een OM-zitting.

> Meer informatie verschijningsplicht OM-zitting

Wat voor soort zaken worden behandeld tijdens een OM-zitting?

Een strafbeschikking mag op grond van artikel 257a Sv. enkel worden opgelegd voor overtredingen en misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van maximaal 6 jaren is gesteld. Dit betekent dus niet dat de officier van justitie gevangenisstraffen tot en met 6 jaar op kan leggen. Het gaat echt om de in de wet genoemde maximumstraffen. Over het algemeen zal het gaan om overtredingen en lichtere misdrijven. U moet dan denken aan:

 • Rijden onder invloed
 • Te hard rijden
 • Verlaten plaats ongeval
 • Eenvoudige mishandeling (t/m licht letsel)
 • Openlijke geweldpleging
 • Bedreiging
 • Belediging

> Meer informatie soort zaken bij OM-zitting

Hoe verloopt een OM-zitting?

De OM-zitting verloopt volgens een vast stramien.

1. De officier van justitie zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en waarvan u wordt verdacht.
2. Dan zal de officier van justitie vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen wat er volgens u is gebeurd, en wat u van de zaak vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De officier van justitie zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
3. Vervolgens krijgt uw advocaat het woord om zijn visie over de zaak te geven. De advocaat zal hierbij aangeven hoe hij vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren.
4. De officier van justitie zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, schadevergoeding of bedrag ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, een werkstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid (bij verkeersdelicten), of een aanwijzing.
7. Hierna kunnen u en uw advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal uw advocaat eerst om een korte onderbreking vragen teneinde het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
8. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaard zal de officier van justitie direct de documenten voor de strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de politierechter.

> Meer informatie verloop OM-zitting

Welke straffen kan de officier van justitie opleggen in het kader van een OM-zitting?

De straffen en maatregelen die door in het kader van een OM-zitting door de officier van justitie opgelegd kunnen worden staan vermeld in artikel 257a lid 2 Sv. Het gaat om de volgende straffen en maatregelen:

 • Geldboete
 • Werkstraf tot 180 uren
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid
 • Onttrekking aan het verkeer
 • Betaling schadevergoeding aan slachtoffer
 • Aanwijzingen betreffende het gedrag van de verdachte

> Meer informatie straffen OM-zitting

Heb ik een advocaat nodig voor een OM-zitting?

Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Er komt dus geen rechter aan te pas. Hierin schuilt ook meteen het gevaar van de OM-zitting: u staat alleen tegen over de machtige officier van justitie die aan u een straf wil opleggen. Wanneer u zich niet door een gespecialiseerde advocaat laat bijstaan tijdens te OM-zitting loopt u echt het risico ten onrechte te worden bestraft of een te hoge straf opgelegd te krijgen. Wilt u voorkomen dat u wordt bestraft voor iets dat u niet hebt gedaan of wilt u geen hoge straf opgelegd krijgen, dan doet u er goed aan om u tijdens de OM-zitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Alleen een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is in staat om voldoende juridisch tegenwicht te bieden.

Meer informatie over bijstand van advocaat bij OM-zitting?
> Rechtsbijstand advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden