Wanneer OM-zitting

Niet alle srafzaken kunnen buitengerechtelijk worden afgedaan via een OM-zitting. In sommige zaken is een OM-zitting niet nodig omdat de voorgenomen straf te laag is en in andere zaken kan het gaan om een te ernstig feit waardoor een OM-zitting weer te licht wordt bevonden. Wij zullen aangeven wanneer wel en wanneer geen OM-zitting kan en mag.

Overtredingen en misdrijven t/m 6 jaar gevangenisstraf

Een strafbeschikking mag op grond van artikel 257a Sv. enkel worden opgelegd voor overtredingen en misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van maximaal 6 jaren is gesteld. Dit betekent dus niet dat de officier van justitie gevangenisstraffen tot en met 6 jaar op kan leggen. Het gaat echt om de in de wet genoemde maximumstraffen. Over het algemeen zal het gaan om overtredingen en lichtere misdrijven. U moet dan denken aan:

OM-zitting verplicht

Lang niet in alle gevallen is een OM-zitting verplicht. Wanneer enkel een geldboete of een schadevergoeding van niet meer dan € 2.000,00 wordt opgelegd, is een OM-zitting niet verplicht. De OM-zitting is daarentegen wel verplicht wanneer de officier van justitie voornemens is om een van de volgende straffen op te leggen:

  • taakstraf
  • ontzegging van de rijbevoegdheid
  • Aanwijzing, het gedrag van de verdachte betreffende

In die gevallen dient u in te stemmen met de op te leggen straf. Wanneer u niet met de straf instemt, mag de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden