Gesprek reclassering

Voor de TOM-zitting krijgt u vaak nog een gesprek met de reclassering. U gaat dan praten met een medewerker van de reclassering over wat er is gebeurd, over eventuele problemen in uw leven en over de vraag of u eventueel hulp nodig hebt in de vorm van (verplichte) reclasseringsbegeleiding.

Reclasseringsbegeleiding

Wanneer echt blijkt dat u hulp nodig hebt van de reclassering, kan dit door de officier van justitie worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk sepot. In dat kader kan de officier van justitie bepalen dat u gedurende de proeftijd (vaak een half jaar) de aanwijzingen en voorschriften van de reclassering moet naleven.

De voorwaarden kunnen dan inhouden:

  • verplichte gesprekken met de reclassering (bijv. 1x per week)
  • verplicht volgen van bepaalde trainingen of cursussen (agressieregulatietraining, budgetteringscursus, etc)

Vragen gesprek reclassering

Tijdens het gesprek met de reclassering moet u denken aan de volgende vragen:

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Waarom hebt u dat zo gedaan?
  • Heeft u schulden?
  • Gebruikt u alcohol of drugs? Wanneer en hoe vaak per maand?
  • Werkt u? Zo ja, waar en hoeveel verdient u per maand?
  • Kunt u hiervan rondkomen?
  • Bent u (fysiek of psychisch) in staat om een werkstraf te verrichten?
  • Hebt u hulp nodig bij het oplossen van problemen in uw leven?

Toestemmingsverklaring

Aan het eind van het gesprek met de reclassering zal u gevraagd worden om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring houdt in dat de reclassering de informatie die u hebt verteld mag delen met het Openbaar Ministerie. De officier van justitie kan deze informatie gebruiken om de strafmaat af te bepalen. Dit kan ook bijdragen aan de te voeren verweren.

Toestemmingsverklaring reclassering

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden