Niet-ontvankelijkheid OM na dagvaarding na onjuist uitgereikte strafbeschikking

Geplaatst op: 05 juni 2016

Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen de zaak tegen de verdachte bij strafbschikking af te doen. De uitreiking dan wel toezending van het afschrift van de strafbeschikking heeft echter niet volgens de geldende voorschriften plaatsgevonden, waardoor de verdachte niet op de hoogte is gebracht van de strafbeschikking. Als gevolg daarvan heeft de verdachte geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om ófwel de in de strafbeschikking genoemde boete te voldoen ófwel verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Desalniettemin heeft het OM wel besloten om de verdachte te vervolgen. Het Hof acht het dagvaarden van de verdachte in de gegeven omstandigheden strijdig met het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging (ook wel het verbod van willekeur genoemd). Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte (Gerechtshof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5617)

Lees meer >


Na gijzeling ivm strafbeschikking moet OvJ gevangenisstraf vorderen

Geplaatst op: 24 januari 2016

Wanneer de verdachte niet voldoet om een in het kader van een strafbeschikking opgelegde geldboete te betalen, zal het CJIB de zaak overdragen aan het OM om gijzeling toe te passen. Wanneer ook deze gijzeling niet leidt tot de (volledige) betaling van de geldboete, moet de officier van justitie de verdachte alsnog dagvaarden om voor de politierechter te verschijnen. De rechter zal dan bij de straftoemeting rekening houden met de gijzeling en een gevangenisstraf gelijk aan de duur van de gijzeling opleggen. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6216.

Lees meer >


Advosys

Geplaatst op: 02 november 2015

Advosys

Advosys is een online CRM softwarepakket voor de advocatuur. Het is het meest complete, efficiënte en gebruiksvriendelijke pakket dat er op dit moment bestaat. Het softwarepakket is zo ontworpen dat een handeling direct wordt doorgevoerd in alle andere modules. Is er een factuur aangemaakt of een betaling ontvangen, dan wordt dit automatisch in de boekhouding verwerkt. Debiteurenbeheer is een stuk gemakkelijker geworden door het vereenvoudigd versturen van herinneringen en aanmaningen. En de toevoegingsaanvraag verloopt volledig geautomatiseerd op basis van de gegevens uit de relatiemodule. Aan alles is gedacht. Advosys is verkrijgbaar als online en als lokaal pakket voor op uw server.


Advocatenkantoorstarten.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Advocatenkantoorstarten.nl

Advocaten die plannen hebben om op korte termijn een eigen advocatenkantoor te starten moeten eens kijken op Advocatenkantoorstarten.nl. Deze website biedt alles voor de startende advocaat, van een kantoorhandboek tot een goede marketingstrategie. Alles wat een advocaat nodig heeft voor de start en uitvoering van zijn praktijk vindt u hier.


Juridischkennisportaal.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Juridischkennisportaal.nl

Het Juridisch Kennisportaal is een online juridische databank, vergelijkbaar met Wikipedia. Het portaal bevat informatie, documenten, publicaties, jurisprudentie en wet- en regelgeving, met betrekking tot vrijwel alle rechtsgebieden. De informatie is per rechtsgebied en onderwerp overzichtelijk ingedeeld, zodat het voor gebruikers altijd snel is te vinden.


Advocatenstart.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Advocatenstart.nl

Advocatenstart.nl is de startpagina voor de advocatuur, en bevat het meest actuele juridische nieuws, literatuur, een overzicht van de opleidingen en cursussen voor advocaten, publicaties, en meer dan 3500 juridische links.


Bijstandsuitkeringadvocaat.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Bijstandsuitkeringadvocaat.nl 

Omdat veel van onze strafrechtelijke clienten ook vaak een geschil hebben met de gemeente over de bijstandsuitkering, hebben een aantal kantoren zich mede gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan clienten in bijstandszaken (Wet werk en bijstand). Op Bijstandsuitkeringadvocaat vindt u alle informatie over bijstandsuitkeringen, en kunt u uw zaak aanmelden voor deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.


ProdeoadvocaatTilburg.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

ProdeoadvocaatTilburg.nl

Bent u op zoek naar een goede pro deo advocaat in Tilburg en omstreken? Meld dan uw zaak aan via de website, en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde pro deo advocaat.


Advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Het verkeersstrafrecht wordt steeds meer een specialisme binnen het strafrecht. Verdachten krijgen met het verkeersstrafrecht te maken bij o.a. rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen met schuld, verlaten plaats ongeval, gevaarlijk rijgedrag, en rijden tijdens een rijontzegging. Het is voor u belangrijk dat u dan echt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat er speelt, en welke verweren hij moet voeren om een vrijspraak of in ieder geval zo min mogelijk straf te krijgen. Het behoudt van uw rijbewijs staat daarbij altijd voorop!


Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl

Geplaatst op: 02 november 2015

Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl

Is er bij u in de woning een hennepkwekerij ontdekt, of wordt u anderszins verdacht van het telen van hennep, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde hennepadvocaat in te schakelen. De bij ons netwerk aangesloten hennepadvocaten zijn echte specialisten. Zij kunnen u niet alleen bijstaan in verband met de strafzaak, maar ook alle aanverwante zaken. Zij houden het overzicht, en weten altijd wat u het beste kunt verklaren om zo min mogelijk straf of een zo laag mogelijke ontnemingsvordering te krijgen.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden